lördag 28 april 2018

Vad är ett bra bolag och hur kan man värdera dem?

Vad utmärker ett bra bolag? Personligen så säger jag: "Inga eller låga skulder, högt ROA, ROIC, bra tillgångar, fint fritt kassaflöde som ger marginal till utdelning, bra produkt/tjänst, förståelig idé, kompetent VD, vinsttillväxt, utdelningstillväxt, direktavkastning över 3,5%, bolag med låga drivkostnader och nåt av det viktigaste: konkurrensfördelar (dvs vallgrav) mot andra bolag i samma bransch". Det sistnämnda är något som Warren Buffett framhåller. Vanligtvis brukar jag screena ovannämnda. Om jag får välja är det viktigaste för mig att bolaget inte skall kunna gå i konkurs. 

Har du ingen aning om dina kriterier du skall använda kan du utgå från Grahamkriterierna för defensiva bolag, och köra en snällare variant av den då moderna bolag sällan uppfyller alla kriterier om det inte är börskrasch på gång.

När du sedan lärt dig finna bra bolag, så måste du lära dig att värdera bolaget. Detta görs på olika sätt och beror dels på vilket typ av bolag du vill köpa men också vad du är bra på men också vad som passar för bolaget. Beräkning utifrån tillgångar passar inte bolag som inte har lagerhållning och fokuserar på t ex försäljning av tjänster. Vanligaste sätten att värdera bolag på är:

1. Nyckeltalsmultipel. Exempelvis så vill jag uträkna priset för ett bolag där du vill köpa p/e under 15, och eps (vinst per aktie) redan är känt (om man vill beräkna utifrån vinsten). Ifall eps är 4,3 kr så blir ditt p = 15*4,3 kr/aktie = 64,5 kr. Vill man utgå från exempelvis utdelning kan man använda Gordons formel.

2. Beräkning utifrån tillgångar. Du tar alla tillgångar och delar med antal aktier, Glöm inte räkna med dolda tillgångar. Bruce Greenwald menar att denna värderingstypen är den mest sanna det "riktiga värdet" av ett bolag. Många värderar med hjälp av eget kapital/aktie dvs substansvärdet. Vill ni se ett exempel på hur detta värderingssätt kan gå till så kolla videon nedan med Danny Devito:

                                  

3. Kassaflödesberäkning. Definitivt den svåraste att beräkna. Jag rekommenderar boken FWall street för att lära dig göra diskonterade kassaflödesuträkningar i excel mha "Owner earnings" och beräkning av "cash yield" som Warren Buffett.

Kassaflödesberäkning är bra på kort sikt, men ju längre tid det går, desto mer osäker blir prisuträkningen. Anledningen är att tillväxten inte alltid är stabil och förutsägbar, och att om man får nån procent fel i tillväxt så ger det extrem felberäkning över säg 10-20 år (pga ränta-på-ränta).

Ifall ni tycker ovan verkar svårt så kolla gärna på moneyweeks videos.
-------------------------------------------------------------------------------
När du nu lärt dig att värdera ett bolag, så får du se till att köpa till en säkerhetsmarginal. Annars så köper du precis det du värderar till, och bortser från riskerna och worst case scenarior. Fördelen är också att du blir mer tolerant mot volatilitet och inte genast slänger dig på säljknappen.

Många har hört uttrycket att köpa en dollar för en 50-centare, samma sak vad gäller bolag. Jag själv brukar utgå från 10-40% säkerhetsmarginal, helt klart beroende på risker i bolaget. Ju högre risk, desto högre säkerhetsmarginal måste man kräva.

T ex så ifall jag värderar ett bolag till 200 kr (oavsett metod), och jag vill ha 20% säkerhetsmarginal så blir mitt köpvärde: < (200x0,8) = mindre än 160 kr. När du funnit detta så sätter du ett köpalarm när bolaget når detta pris. Intill dess sitter du lugn i båten. Lycka till =).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar