fredag 6 maj 2016

Sparebanken Sør Q1-analys 2016

Q1-rapport 2016
Pris per aktie:  64,5 kr
Börsvärde:  1,01 miljaNOK

Resultatet: ”Banken har levert en forbedring i resultat fra ordinær drift gjennom god vekst, stabile netto renteinntekter, samt lave kostnader og tap. ”

Jag: Banken är inte hårt knuten till oljesektorn och har därför inte påverkats lika mycket av oljekrisen. Banken har alltid haft låga utgifter. Ränteintäkter och intäkter från vanlig drift ökar. Avkastning på eget kapital är runt 8% (7,5% el.8,8% baserat på om man använder gamla vs nya redovisningsprinciper). K/I (kostnader/Intäkter) som är ett bra grundmål för banker är på 48% som trots en höjning på 6 pct-enheter från förra året ändå är lågt sett till dess konkurrenter. En stor konkurrensfördel är just låga kostnader relativt intäkter.

Finans: ”Negativ verdiendring på fastrenteutlån og basisswapper i 1. kvartal. Resultateffekter fra basisswapper har sammenheng med etablert Euro finansiering i mars 2016.”

Jag: Sämre växelkursen, svag norsk krona, låga utlåningsräntor. Påverkar generellt. Tycker de kunde beskriva denna del bättre.

Kapital:  ”Sparebanken Sør er godt kapitalisert i forhold til myndighetskravene pr. 31.03.2016. Inkludert andel av årets resultat utgjorde ren kjernekapitaldekning 12,9 prosent og total kapitaldekning 15,5 prosent.”

Jag : Är pga den högt uppsatta kravet på kärnkapitaltäckningen som de blev tvungna till emission på 600MNOK vilket inte i sig är mkt men med tanke på börsvärdet så motsvarar det ändå 60%.

Tillväxt: ”Utlånsvekst på 0,9 mrd. kroner i 1. kvartal, tilsvarende 3,9 prosent (annualisert), som er vesentlig lavere enn veksten i 4. kvartal 2015. Innskuddsvekst i 1. kvartal på 0,4 mrd. kroner tilsvarende 2,9 prosent.”

Slutsats: ”Solid underliggende drift gir et resultat før skatt på 205 mill. kroner etter første kvartal 2016.”

Min slutsats
Trots att min far jobbat på bank så är jag inte specialist på banker. Rapporten visar på stabilitet i bolaget men inga överdrivet positiva glädjerop. Är nöjd att jag deltog i emissionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar