fredag 6 maj 2016

Lucara Diamond Q1-analys 2016

Pris per aktie: 23,50 kr i sverige. 24,35 kr i kanada.
Börsvärde: 9,1 miljarder kr. (Här utgick jag från svenska priset per aktie men säg 9,2 miljarder kr så är vi mer hemma).
P/E: 10,47 – löpande 12 mdr till Q1 2016
Q1 vinst – 0,05USD per aktie (+0,03)

Resultat efter skatt: 17,1 Musd.


Följande strofer är hämtade från (Placera telegram) som baseras på lucaras Q1-rapport.

” Det genomsnittliga priset per carat uppgick till 649 dollar för den under kvartalet sålda volymen, att jämföra med 278 dollar samma kvartal för ett år sedan.”
Jag: Stirra er inte blind på denna. Genomsnittspriset beror till största delen på hur mycket 4C (cut, color, carat weight och clarity) varje sten har, och rosa småstenar driver upp genomsnittspriset per carat enormt. Men bra hursomhelst.

”De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 144 miljoner dollar (87,5).”
Jag: Räknar vi här också in ESTn i april med intäkter runt 50Musd och drar bort en del så får vi ”dear diary...Jackpot!”. De har alltså över 1 miljard i likvida medel. Sinnessjukt när börsvärdet är på 9 miljarder och antalet tillgångar (läs diamanter) av lägre karatvikt är enormt som väntas säljas i högre utsträckning när priserna stiger.

Likviderna kan nyttjas till:
Buybacks - kommer inte hända i dagsläget pga kraftiga prisstigningen,
Ökad utdelning – kommer heller inte kungöras förrän i december och börjar gälla först Q1
Investeringar i bolag – tror jag inte på i dagsläget, då det är ytterst få bolag som skulle uppfylla kraven och inte bli en last.
samt
Ökade investeringar i licenserna, instrumentinvestering och djupgrävning– denna ser jag som starkt trolig och redan delvis bekräftad.


”Inklusive den försäljning av stora och exceptionella diamanter som hölls i april, efter kvartalets utgång, uppgår Lucaras intäkter hittills under 2016 till 101,9 miljoner dollar. Bolagets prognos för 2016 års intäkter uppgår till 200-220 miljoner dollar.”

Jag: Intäktsprognosen kommer att revideras uppåt, frågan är inte om, utan när. Kanske blir 300-310 Musd om jag får gissa, exklusive LLR.


”Kostnaden per ton bruten malm uppgick under kvartalet till 25 dollar per ton, vilket enligt bolaget är lägre än väntat.”

Jag: Ännu en konkurrensfördel. Kan man inte öka produktionstakten på stora stenar(vilket Luc ändå gjort) så kan man minska kostnaden för brytningen. Detta överraskade mig, trodde inte de kunde gå lägre i kostnader.

” Vidare framgår att bolagets prospekteringsarbeten fortsätter enligt plan. Provbrytning har skett vid området BK02. En första uppsättning resultat väntas under det andra kvartalet.

Vid området AK12 har prover tagits och vid AK11 inleds dikningsarbeten under det andra kvartalet. Vid Karowe AK6 planeras borrningar på djupet, även det under det andra kvartalet.”

Jag: Hade hoppats på precisa resultat från de 5000 ton malm brutna i BK02 här men tyvärr inte färdigt förrän Q2. Är relativ likgiltig till AK11 och AK12 för stunden då jag vet att BK02 har störst sannolikhet att bli Lucaras extra säkerhet sett till högt kassaflöde, hållbarhet över tid och tillgångar.

Övrigt från mig:
Triggers:
-Paradigm har ökat riktkursen till 4,5 cad (28,29 sek i dagens kurs)
-Swedbank höjde riktkurs till 25 kr.
-Igår kom Lesedi på förstasidan på USA Today:
-Lesedi La Rona har visats upp i NYC
-Har haft tekniskt stöd uppåt sista veckan.
-Sothesby har både kört reklambilder, reklamfilmer m.m och instagrambilder för Lesedi La Rona
-Sothesby går ut med att man tror att stenen säljs för mer än 70 Musd, att jämföra med Lambs tidigare ”mer än 60 Musd” där Lamb nu mer och mer håller sig till att säga att det är ”värt det nån vill betala”. Han säger också att det endast kräver två individer på auktionen som verkligen vill ha stenen för att priset skall triggas kraftigt. Auktionen kommer för övrigt att livesändas den 29 juni enligt inofficiell information från placeras forum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar