lördag 22 augusti 2015

'Min syn på Lucara Diamonds Q2 2015 och fortsättning' - analys.


Datum: 19/8-2015

Investering är en aktivitet associerad med ekonomiskt risktagande. Jag frånsäger mig allt ansvarstagande från investeringsbeslut som görs i association till denna analys. All investering görs på eget ansvar.

Ordlista finns i slutet av texten.

Kort introduktion:
Lucara Diamond är ett prospekteringsbolag av rådiamanter, företaget är aktivt i Botswana och återfinns på Torontobörsen, Stockholmsbörsen samt Botswanabörsen. VDn heter William Lamb och är strukturell ingenjör med 23 års prospekteringserfarenhet inkl. 13 år med De Beers.

Angående Q2-rapporten 2015
Q2 uppvisade låga resultater mot förväntningar med 38,1Musd i intäkter Deras intäkter tappade 39,44% jämfört med samma Q2 förra året. Dessa mediokra resultat var emellertid förvarnat då första specialauktionens (EST) var i juli (Q3) och dess intäkter på 68,7 Musd syns därför först i Q3.. Med andra ord har lucara redan nu över en halv miljard kronor i säkrade intäkter för Q3, trots mediokra intäkter så uppnådde Q2 ett P/E till dagens pris motsvarande 12 (dock har priset fallit ca 15% förra veckan).

- Ser man till caratpriset för icke-exceptionella diamanter så ser man en sjuprocentig ökning i försäljningsintäkter.
-Rörelsemarginalen för Q1-Q2 var 40% och då har specialauktionen med de 14 stenarna exkluderats. Ju bättre CCCC (cut, color, clarity och caratweight) desto högre caratpris och därför högre intäkter.

-Intäkterna intill rapportsläpp vilket inkluderar ESTn är på 138,1 musd. Prognosen är nu nedsatt 10-40 Musd från 230-240 Musd till 200-220Musd i prognos för 2015.

-Karowegruvan väntas inbringa 2,2-2,3 miljoner ton malm under 2015 (minskning från 2,3-2,4M) samt sälja 350k-400k ct diamanter (minskning från 400k-420k ct).

Slutsats: Vi har nått 69% av den lägre del av prognosen (63% av högre) och det är endast augusti månad. Störst antal kunder för diamantförsäljning finns mellan Thanksgiving och jul. Sett till de fynd som gjordes igår (en rosa diamant på 13 ct. som tidigare sålts för omkring 7 Musd), en diamant av typ IIa på 336 carat, som jag uppskattar kan ge intäkter omkring 17-18 Musd samt tre andra stora exceptionella diamanter så tror jag definitivt att prognosen kommer slås.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Angående fortsättningen
Bolaget har en bruttomarginal på 78,1% Rörelsemarginalerna är dubbla Apples. Kostnadseffektiviseringen är gigantisk och det märks att bolaget har lyckats öka marginalerna. Vad detta betyder för oss aktieägare är att cashflowet är extremt högt något som gynnar både utdelning och expansion.

Några saker som görs för att höja rörelsemarginalerna:
1. Blinda budgivningar.
Budgivare tvingas att lägga bud högsta bud utan vetskap till hur andra lägger och därför lägger ett högre grundbud. Lamb berättar hur några budgivare går samman och avtalar bud sinsemellan.
2. Tajma auktionerna
med DeBeers auktioner för att maximera klientelet. Ju högre antal kunder- ju högre priser. Som jag skrev ovan så genereras störst intäkter i slutet av året och därför ser jag det sannolikt ifall mängden till EST är tillräcklig så kommer den genomföras.
3. Specialauktioner.
4. Situationsanpassad aktiv grävning av ’waste’
för att lättare komma åt de högproduktiva delar i gruvan vilket tajmades med integrering av XRT i kross. Denna waste-grävning är något som pågår kontinuerligt men som har ökats för förberedelse till att aktivt finna högkvalitativt material i södra delen.
5. Avvakta auktion tills det finns adekvat mängd material.
Detta är troligtvis en punkt som sticket i ögonen på många investerare men jag tycker det säger sig själv, man kan inte ha julafton varje dag.
6. Utvälja rätt material till rätt auktion

Andra viktiga punkter:
-Direktavkastning på 5%
-Balanslikviditet på 7,1

-Bolaget vill övergå från en bonusutdelning till en progressivt höjbar halvårsutdelning inom en snar framtid, detta enligt Q2-telekonferensen då Lamb påtalade att bonusutdelningen inte bidrog till långsiktigt ägande.
Ökad chans för att EST i slutet av december blir av pga fler fynd. Sista specialauktionen var det 14 stenar, säg att det krävs liknande antar tills nästa gång också vilket är enbart spekulation. Min spekulation är att Lucara behåller nuvarande utdelningspolicy och byter omkring årsrapport.

Risker
Intäktsvariation
Risken är ju att prospektering inte har jämna intäkter utan varierar baserat på kvalité och kvantiteten av fynd samt hur marknadens efterfrågan ter sig. Karowegruvan producerar 40-50 prct av alla diamanter över 100 carat storlek.

För att undgå en förlängning av försäljningen av Mothaegruvan till Paragon så sänktes priset från 8,5Musd till 6,5 Musd, detta var pga skattetekniska skäl som kunde dra ut på affärens slutdatum och man fick därför mindre betalt för att Paragon skulle ta på sig uppgiften.

Lucara har nu två andra licenser som det inväntar godkännelse för provbrytning, båda är i körbart avstånd från Karowegruvan vilket underlättar logistiken. BK2 är 30 km bort, Block E (AK11-14) är 15 km bort. Baserat på rapport om geografiska förhållande samt tidigare fynd så är nog BK2 den gruva som Lucara är mest intresserad av att få igång först. Karowegruvan är hållbar till år 2026 och jag är säker på att de vill få igång en gemensam aktivitet av gruvorna då det ekonomiskt är mest gynnsamt. Jag tror dock inga licenser kan förväntas att uppstartas i år men hoppas på att någon av gruvorna provbryts med positivt resultat. Provgrävning av de två licenserna bör genomföras i augusti eller september månad detta år enligt Lamb enligt en intervju med Swedbank (https://www.youtube.com/watch?v=jLtQr-daHAE).

Skattetekniska eller importförbud.
Då en av Botswanas huvudinkomst kommer från prospektering så ser jag en ytterst liten risk för ett import- eller exportförbud av rådiamanter.
Skattehöjningar för royalties kan komma på tal i framtiden men jag tror dessa vill vara av mindre slaget, jag tror iaf man får räkna med dessa.

Afrika? Blodsdiamanter? Miljö?! Politik?
Botswana är Afrikas mest demokratiserade land och är en stabil monarki, det räknas också till ett område där inkomster från diamanter INTE används till stöd för gerillakrig såsom det sker exempelvis i Sierra Leon. Lucara har miljöavtal samt att Botswana har en lägre politisk risk än Kanada (Botswana är på plats 7 i världen).

Konkurrens -
Det finns bolag som har bättre finansiella tillgångar och tekniska möjligheter men jag tycker Lucara utnyttjar sin potential fenomenalt. Jag tycker Lucara gör rätt som satsat enormt mycket på sin egen nisch med separat försäljning av exceptionella diamanter samt att satsa på rörelsemarginalerna. Jag tycker också det är korrekt val att man väljer att satsa på fynd av större stenar och därmed minskar produktionstempot, samtidigt minskar dock risken att man slår större stenar i mindre fragment.

Makro
Här finns det många faktorer som jag inte vill ge alltför stor effekt men några av de större är:
-Devalvering av valutan i Kina, landet är en växande importör av diamanter och en devalvering minskar köpekraften.
-Ev. Importförbud av rådiamanter i Indien, detta blev dock avblåst.
- Fallande priser för slipade diamanter. Priset för färdigslipade diamanter har fallit 2,5% utan att rådiamanter har följt efter. Detta har fört til att några säljare av färdigslipade diamanter väntar med att sälja till bättre marknadsläge och därför inte köper lika många rådiamanter.

Se här för hur risken ser ut för Botswana som land:
http://www.bbc.com/news/world-africa-13040376

LUC blir tvungna att anpassa säljstrategin efter marknadssituationen. Om de istället bryter fortare så får de fler men mindre storlek på stenarna och samtidigt bidrar till stenarnas värdetapp pga ev. inflation av antal diamanter på marknaden. Samtidigt ser man att de större stenarna ej har samma värdetapp vid försäljning.

Skulder
Bolaget har inga skulder.

Beräkning av priset:
Jag har tidigare gjort en prisberäkning genom användning av cash flow och kommit fram till ett relativt högt köppris till 50% marginal. Då det finnas stor osäkerhet ju fler år cash flow-analysen täcker över så anser jag inte LUC är en bra kandidat till dessa då intäkterna kan variera mycket.

En beräkning på tillgångar hade kunnat se ut som följer:
2597 MSEK / 379,4 Maktier = 6,84 kr per aktie.
Dock bortser man här fullständigt från kassaflödet och intäkter.

Jag tycker att vi skall utgå från inkomster och göra en simpel P/E-beräkning med marginal:
Nuvarande pris = 11,75 SEK

Vinst per aktie = Uppskattning från 8 analyser på kanadensiska yahoo finance spannet går mellan 0,16-0,25 CAD (1,01-1,58 SEK/aktie) Jag estimerar kursen till 1,3 kr/aktie.

Ifall man vill ha en avkastning på minst 10% årligen, så blir aktien
köpvärd upp till 13 kr. (Med 30% marginal får man 9,1 kr men är osäker på om denna skall inkluderas)

Formeln jag använt här ser ut som följer och är baserad på en formel av Bruce Greenwald:
(1/(0,01*avkastningskrav i procent))*Förväntad EPS*((100-säkerhetsmarginal i procent)/100) = 9,1 kr.

Personligen ser jag investering i Lucara som en långsiktig investering med ett bolag med extremt låg risk samt goda förutsättningar för att växa vidare och bevara utdelningen.

Skribenten är vid analysen långsiktig ägare av aktier i bolaget på Torontobörsen.

Ordlista
Rörelsemarginal - Rörelseresultatet i procent av omsättningen.
Bruttomarginal – Resultatet före avskrivningar i procent av omsättningen.
Balanslikviditet – Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder.
EST - Exceptional Stone Tender (Specialauktion), där stenarna som säljs är av högre värde än de vanliga diamantauktionerna de har.
Carat - diamanternas viktmått som är 0,2 gram baserad på vikten av kerubabönor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar