lördag 18 oktober 2014

Break even-maskinen

Skärmdump från dokumentet.

Ett motto som jag försöker följa är att aldrig förlora pengar (a la Buffett). Detta eftersom ifall man exempelvis förlorar 3% en dag så krävs det mer än den förlorade andelen för att komma tillbaka till samma nivå. I ovanstående fall krävs det ca 3,1%.

Varför är det så? Jo för att när du skall göra en positiv avkastning efter en förlust så behöver du en högre procentuell avkastning vid ett lägre belopp för att uppnå en högre summa än om du startar med grundbeloppet. I exemplet ovan beräknar man den nya procentuella avkastningen för break even genom 1/0,97.

Jag gjorde ett litet kalkyldokument som beräknar ut den procentuella avkastning man måste ha för att uppnå break-even efter ha gått back x procent. För att göra det lite mer intressant i dessa börstider så har jag lagt till så att man kan ställa in över hur många dagar man går back - detta eftersom ränta på ränta-effekten också verkar vid förluster. En 3% förlust var dag i två dagar kräver en uppgång på ca 6.3%.

Varsågod och använd!
Break even-maskinen
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar