söndag 12 maj 2013

Lade upp en ticker i sidebaren

Denna skall demonstrera hur jag närmar mig mitt första mål: 'skuldfrihet'.  Med 'skuldfrihet' menar jag inte att jag är fri från skulder, utan att mina ackumelerade tillgångar är större än mina skulder.

Jag har alltså räknat ut summan av tillgångar, utgifter samt lån. Summan hamnar på -187.196 kr, varav det som gnager är studielånet som kommer fortsäta öka pga jag har fortfarande tre år återstående av mina studier.

Hoppas få jobb i Norge i 5 veckor nu under sommaren inom vårdbranschen och samla på mig lite deg. Klarar jag inte detta får jag söka i Sverige och annars så får jag stå på jour som sjuksköterskevikarie här i Danmark.

Peace =)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar