onsdag 6 juli 2016

Intervju med Lucara Diamond's Lamb med sammanfattning.

Jag har valt att sammanfatta intervjun ovan för att framhäva de enligt mig viktigaste punkterna. Jag har indelat intervjun i olika ämnen för att ge en övergripande bild, denna svarar dock inte helt med kronologin i dialogen men ger en bättre överblick för läsaren.

Lucaraintervjun
Diamantproduktionen:
- År 2015 fann bolaget 47 diamanter över 100 carat, Lucara har över 50% av produktionen av diamanter över 100 carat.
- 1-2% av alla diamanter är Typ Iia (liksom  Constellation och Lesedi LR), dessa kännetecknas av låg förorening av kvävepartiklar som gör de gula.

Borrning och prognos:
-Den genomsnittliga värdeförlusten vid sönderbrytning är 12-17% hos diamantbolag, här har Lucara sönderbrytning som medför en värdeförlust på ca 3-5% baserat på två mätningar.
-Lucara har en mer mild brytningsprocess med ”autogenous milling” som är mer malning och slipning isf krossning.
-Har nyligen introducerat deep drilling. Just nu finns två borrar på plats men det skall installeras en tredje. -Finns möjlighet att nu gräva ner till 400 m men dröjer länge och det är först år 2025 de är nere vid 325 meters djup. Licensen räcker dock till 2022-23 så gäller för bolaget att söka tillstånd tidigt, samt bevara bra relation med regeringen.

 - Man har planer att extendera djupet från 400 till 600 meter för att utöka hållbarhetstiden på gruvan med 8-10 år dvs fram till år 2035-36. Lamb anser att det finns en god chans för detta.

Om landet:
-Lamb säger att han älskar Botswana.  År 1966 så räknades Botswana till det fattigaste landet i Afrika. Nu är det det enda afrikanska landet med en ekonomisk A-grad rankning.
-Intäkter till regeringen kommer primärt från diamantintäkter vilket gör att de kan erbjuda gratis  HIV-medicinering (landet har väldigt hög HIV-frekvens),  utbildning och annan medicin.
-60% av intäkterna från försäljningen av Lesedi la Rona går tillbaka till Botswana.

Om auktionen
12% av intäkterna hade utgått som provision till Sotheby’s. Ca 45 sekunder efter auktionen var över (varade ca 3 minuter och avbröts pga för låga bud) så diskuterades det bland klienter ifall man skulle prata med Vdn om privat köp. Flera privata klienter har öppnat upp för samtal för köp av Lesedi men Lamb säger att LUC inte har bråttom att sälja, då det finns tid och man vill maximera värdet för aktieägarna.

Om bolaget
Lamb framhäver att bolaget har inga skulder samt har en ökande kassabalans. Han menar också att deras ökande fundamenta har lockat fler investerare in i bolaget medans nervositeten efter icke-försäljningen av Lesedi skrämde bort några. Han påpekar dock att stenen fortfarande är i bolagets ägo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar