måndag 10 november 2014

Recension av 'Warren Buffett And The Interpretation Of Financial Statement'


Boken är skriven av Mary Buffett tillsammans med David Clark. Mary var gift med Warrens bror Peter Buffett som är yngst i familjen Buffett. Mary och Peter var gifta fram till 1993 i ett äktenskap som varade i 12 år.

Jag valde att läsa den här boken för att jag ville fördjupa mig i hur Warren väljer sina bolag innan han investerar i dem.

Boken tar upp genom väldigt simpla exempel hur Warren Buffett väljer ut företag jämfört med andra bolag genom att finna bolag som har en 'durable competitive advantage' vilket kan fritt översättas till 'hållbar konkurrensaktig fördel'.

När man vänder bladen märken man att boken är väldigt lättläst, varje kapitel är omkring två-fyra sidor långt och typsnittet är ganska stort. Boken jag läste innan denna var 'The intelligent investor' av Graham vilken håller en betydligt högre svårighetsgrad så det var en avsevärd skillnad i svårighetsgrad. Jag hade inget emot att boken var lättläst men det som störde mig var att majoriteten av det som skrevs var självklarheter, har man någonsin sett en intervju med W. Buffett så vet man vad för slags bolag han söker.

Jag saknade svårare exempel och gärna lite mer konkreta exempel som kunde relateras till bolag på dagens marknad, istället nämns de gamla klassikerna som Gillette, Coca Cola som man ofta inte får siffror alls från utan de räkneexempel man får är från fiktiva verksamheter och extremt lättfattligt.

Mitt problem med det som skrivs är att Mary och David porträtterar Warren Buffett som någon gud och hypar varenda exempel med att "det är såhär Warren gör för att finna konkurrensaktig fördel" oavsett om det gäller skulder eller produktnamn. Det som skrivs är inte fel, jag känner bara att man inte går tillräckligt djuptgående för att nå pudelns kärna. Väldigt mycket blir bara en mantra av vad Buffett sagt i tidigare intervjuer. Jag är övertygad att om du läser "Warren Buffett's Letters to Shareholders" så når man mer in på essensen bakom många tankar. Jag fick däremot uppfattningen att Mary rider på sitt ''annekterade'' efternamn och David hakar på.

Boken är okej till nybörjare men jag vill inte ge den mer än 2,5 av 5 möjliga poäng.


Nu så tänkte göra en sammanfattning av bokens 192 s innehåll med en lista över vad för slags bolag som uppfyller kriterier för att ha hållbar konkurrensaktig fördel:
  • Få eller inga skulder. Ifall dessa existerar skall de gärna avbetalas över lång tid.
  • Capital Expenditure är låg eller ingen. Bolagen skall gärna inte kräva nya investeringar i bolaget för att det skall kunna tjäna pengar. Coca Cola behöver ju exempelvis inte ändra sitt orginalrecept för att sälja. Krävs det stora investeringar i bolaget för att kunna tjäna pengar är det dåligt.
  • Bolaget har högt book value per share (konkreta tillgångar - skulder), dvs tillgångar är långt över skulderna.
  • Hög gross margin.
  • Växande income statement sett över en 5 års period.
  • Vallgrav: patent, stor storlek, makt, market value, monopol osv.
  • Företaget skall ej genomföra nyemissioner eller utge preferensaktier.
  • Låg SGA (Försäljning, Generella och Administrativa utgifter).
  • Undervärderade sett till vinster, owner earnings och pris per aktie.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar